Rębak do gałęzi – porady dla ogrodnika.

Rębaki do gałęziułatwiają większość prac porządkowych w ogrodzie. Przycinając lub wycinając krzewy oraz drzewa pozostawiane są duże ilości zebranych gałęzi, które naturalnie trzeba zagospodarować. Większosć mieszkańców i ogrodników dokonuje aktu spalenia pozostałości lub przekazują je specjalistycznym firmom do utylizacji. Najważniejszym elementem będzie fakt, że przerobione gałęzie można w efektowny sposób jeszcze wykorzystać w ogrodzie, np. do ściółkowania, a nawet uruchomić małą sprzedaż własnego materiału firmom zewnętrznym. Budowa i działanie rozdrabniaczy są niezależne od wielkości urządzenia. Rębaki w większości są zbudowane z obudowy z elementem tnącym. Dodatkowo można wyposażyć rębak w elementy, takie jak kosz lub wyrzutnia, które nie mają odzwierciedlenia w działaniu urządzenia. Rębaki możemy wydzielić na dwie grupy urządzeń: ręczne, duże spalinowe i ciągnikowe. Warto przy wyborze rozdrabniaczy zwrócić uwagę na wiele parametrów: rodzaj napędu i typ narzędzia tnącego.

Działając jako specjalistyczne przedsiębiorstwo na terenie Grodziska Mazowieckiego oferujemy Państwu kilka typów produkowanych przez nas rębaków, napędzanych ciągnikami rolniczymi, silnikami elektrycznymi bądź silnikami spalinowymi. Urządzenia te w zależności od typu rozdrabniają gałęzie o rożnym wachlarzu grubości gałęzi. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów w siedzibie firmy w Piasecznie proponujemy rębak do gałęzi z systemem wyrzutu zrębków. Ten typ rębaka do gałęzi szczególnie przeznaczony jest dla sadowników, administratorów dróg jak również dla użytkowników, którzy potrzebują, aby zrębki wsypywane były na przyczepę.

Funkcje rębaków warte doposażenia przy składaniu zamówienia:

1. Automatyczne wciąganie gałęzi – warte doposażenia w dużych rozdrabniaczach, gdzie utrudnione jest umieszczanie wkładu do otworu podajnika. System napędowy rozpoczyna proces wciągania gałęzi do wnętrza rębaka, zaczynając tym samym cały proces rozdrabniania. Zatrzymanie maszyny jest konieczne wyłączenie w razie potrzeby usunięcia zaciętych fragmentów lub serwisu noży. Maszyna jest przystosowana do pracy 24/7.2. Bieg wsteczny – funkcja ta w rębakach do gałęzi przydaje się kiedy chcemy wyrzucić napoczęte gałęzie w procesie rozdrabniania. Jest to świetne udogodnienie jeśli chcemy jeszcze spróbować odzyskać część gałęzi lub usunąć je z wnętrza maszyny, kiedy niezbędna jest konserwacja maszyny.3. Pojemnik na zrębki – to opcja doposażeniowa w małych rębakach stosowana przez klientów indywidualnych, dzięki temu zrębki trafiają w jedno miejsce, co doprowadza do braku zanieczyszczenia wokół rębaka i możliwości ponownego wykorzystania zgromadzonych zrębek w dowolny przemyślany sposób.4. Zabezpieczenie przed uruchomieniem – opcja ta zapobiega przypadkowemu uruchomieniu maszyny osobom postronnym/nieupoważnionym, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo przez niewłaściwe zastosowanie maszyny.

Każdy zakupiony model jest objęty programem szkolenia użytkowników przyszłej maszyny w siedzibie firmy w Piasecznie oraz Grodziska Mazowieckiego, tak aby zgodnie z zaleceniami dbać i konserwować sprzęt na długoletnią pracę.